DANKWOORD VAN DE BERNARDUS-WERKGROEP

Wij hebben dit jaar grote aantallen bezoekers,zelfs buiten verwachting, in onze Bernarduskerk gehad,

en hopen deze volgend jaar zeker terug te zien.

Wij willen ook een woord van dank uitspreken aan de mensen die ons geholpen hebben om alles goed en vlot te laten verlopen,o.a. de koffieschenkers,bloemschikgroep,de mensen die het Bernarduswinkeltje hebben bemand, vaak Anna en Roos, mensen die werkzaamheden hebben verricht bij de kapel, kosters,misdienaars.acolieten en lectrices, waar wij een extra beroep op hebben moeten doen,mensen die ook iedere avond mee geholpen hebben met opruimen, de mensen die ieder jaar bereid zijn als het weer meezit bij de kapel alles in gereedheid te brengen en mensen die voor en achter de schermen hun steentje hebben bijgedragen.

Maar buiten deze mensen willen wij ook de belangrijkste mensen bedanken en dat zijn natuurlijk de bisschop van Breda, Johannes van de Hende, die hier zondag aanwezig was, deken W.Wiertz, voorgangers en andere geestelijken, waarvan zelfs 2 Belgische, die wij in de afgelopen week hebben gezien, want zonder hen zou het toch écht niet gaan.

Dit jaar willen wij als uitzondering -eigenlijk is het de gewoonte om alleen de gastpastores iets aan te bieden - toch nog 3 andere mensen bedanken en dat is op de eerste plaats pater Fons Geerts -gezien zijn leeftijd toch altijd weer bereid om mee te helpen en bij te springen waar nodig.

Nieuw dit jaar diaken Smies ook verschillende keren aanwezig en heeft de kruisweg afgelopen dinsdag bij de kapel verzorgd.

Én…. ook onze pastoor, pastoor Paes die in zijn zeer drukke weken zo vaak hij kon aanwezig was en die samen met ons de voorbereidingen heeft gedaan voor het Bernardusoctaaf van dit jaar. Wij weten dat hij er niet van houdt om in de belangstelling te staan, maar tóch

Het was voor ons een zééeer geslaagd Bernardus-octaaf 2009.

aug2009priesterkoor_small.jpg aug2009koor_small.jpg aug2009octaaf_small.jpg augkoor_small.jpg
aug2009bisschop_small.jpg aug2009priesterkoor2_small.jpg aug2009lectriceels_small.jpg aug2009bisschoppreek_small.jpg
aug2009koorjanshove_small.jpg aug2009koorjanshove2_small.jpg aug2009pelgrims_small.jpg aug2009pelgrims2_small.jpg
aug2009pelgrims3_small.jpg aug2009priesterkoor3_small.jpg aug2009priestersjanshove_small.jpg augkruisweg_small.jpg
Page:[1] [2] [3]

Photo album created with Web Album Generator