H.Bernardus parochie Ulicoten Actueel

ZIEKENTRIDUÜM 2017
Op 18,19 en 20 juli 2017 wordt in de Sacramentskerk het 81e ziekentriduüm georganiseerd.
Een driedaagse bezinning en ontspanning voor zieke en oudere mensen. De drie dagen zijn globaal als volgt ingedeeld: in de ochtend ontvangst met een kopje koffie of thee en een eucharistieviering; tussen de middag een lunch en ontspanningsgedeelte; de dag wordt afgesloten met een mooie viering in de kerk, waarna een ieder vanaf 15.45 uur weer naar huis gaat. Als u interesse hebt kunt u zich hier voor op (laten) geven bij Toke Smeekens telefoon 5199239.


 

 

OVERLEDEN:
Wies Verhoeven Verheijen weduwe van Gust Verhoeven is op 86 jarige leeftijd in Chaam overleden.

Zaterdag 11 juni was er een afscheidsviering in de kerk in Ulicoten en daarna begrafenis op het kerkhof.

 

Oud-bisschop Hubertus Ernst (100) overleden

"Christus heri et hodie"
Met droefheid berichten wij u dat in de Heer is overleden
zijne hoogwaardige excellentie
Mgr. Hubertus Cornelis Antonius Ernst
emeritus-bisschop van Breda
Geboren te Breda op 8 april 1917 Overleden te Breda op 19 mei 2017
Priester gewijd op 7 juni 1941
Achtste bisschop van het bisdom van Breda van 1967 tot 1992
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger van de stad Breda
De pontificale uitvaart heeft plaats gevonden op maandag 29 mei 2017 om 11.00 uur in
de Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 te Breda.
De begrafenis heeft aansluitend plaatsgevonden in het graf van de bisschoppen van
Breda op de begraafplaats Zuylen, Haagweg 332 te Breda.
Op zondag 28 mei, van 17.00-19.00 uur, was de overleden bisschop opgebaard in
de kathedraal en een gelegenheid om afscheid te nemen.
Aansluitend volgde het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor het avondgebed en de uitvaart in de
kathedraal.
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda
Namens de familie: Drs. Claar Spierdijk
Correspondentieadres:
Bisdom van Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Liever geen bloemen
In plaats daarvan graag uw donatie voor de, door Mgr. Ernst opgerichte, Priester en
diakenopleiding Bovendonk te Breda op rekening NL93 INGB 0002 5806 80

 

Oud-bisschop Hubertus Ernst is vrijdag 19 mei op 100-jarige leeftijd overleden. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda en leidde een groot deel van die periode ook de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland.

Ernst ontving in 1941 de priesterwijding en klom via verscheidene kerkelijke functies in Noord-Brabant op tot bisschop. In zijn ambtstermijn kreeg hij onder meer te maken met ontkerkelijking. De kerk moest zich volgens hem kenmerken door maatschappelijk werk.

Ernst bood zijn ontslag aan toen hij 75 werd, maar bleef daarna nog twee jaar aan als 'apostolisch administrator'. Uiteindelijk is hij in Breda opgevolgd door Tiny Muskens.

'Wijze bisschop'

In de jaren 80 richtte Ernst een priesteropleiding in deeltijd op, voor mannen die op latere leeftijd priester willen worden. Het bisdom Breda noemt dat een van de grootste verdiensten van de "wijze bisschop" Ernst.

 

 

Katholiek Europees Tienerkamp
Ontdek je geloof d.m.v. spellen, getuigenissen, catechese, gebed, outdooractiviteiten én onderlinge uitwisseling. Dit alles rondom het thema 'UNFINISHED'. Het werk van Christus in ons leven is unfinished, onvoltooid. Hij is op weg met ons, en helpt ons steeds méér te worden hoe we bedoeld zijn.
Tijdens deze kampweek in Helvoirt gaan we op weg met de apostel Petrus. Door zijn reis met Christus gaan we kijken naar onze eigen reis, en leren we wat het betekent om Jezus te volgen als zijn leerling. Je doet dit samen met zo'n 100 tieners (12-19 jaar) vanuit het bisdom Breda, heel Nederland, Spanje, Schotland, Duitsland én van Amerikaanse legerbasissen in Europa.
Ook zijn er jongeren aanwezig die als leiding jullie een geweldig mooie week zullen bezorgen. Kapelaan Jochem van Velthoven zal uit ons bisdom de hele week als priester aanwezig zijn, en waarschijnlijk zal ook bisschop Liesen ons een bezoekje brengen.
Voor meer informatie én inschrijving, ga naar onze website: http://lifeteen.nl/camp2017/SummercampNL.html

 


DOE JIJ MEE MET HET VORMSEL 2018?
Informatie-bijeenkomsten H. Vormsel 2018
Parochies Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Ulicoten en Riel

Alle kinderen die in groep 7 zitten (en hun ouders!), zijn welkom bij de informatie-bijeenkomsten voor het Vormsel 2018. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we jou en je ouders meer over wat het Vormsel is en op welke manier de voorbereiding gaat.

Is het saai? NEE!
Je mag zelf actief ontdekken waarom het supervet is om mee te doen aan de voorbereiding.
De vormelingen van het afgelopen jaar gaven bij de evaluatie aan:
"Het spelenderwijs leren en samenwerken met kinderen uit de andere dorpen vinden we leuk."
"De activiteiten waren leuk en gevarieerd."

Wanneer vindt de informatie-bijeenkomst voor mij plaats?
Cluster Alphen, Gilze of Riel:
op 14 juni om 19.30 uur in parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116 te Gilze.
De ingang vind je tegenover de ingang van KBS de Bolster.

Cluster Baarle Nassau, Chaam en Ulicoten:
op 21 juni om 19.30 uur in de parochiezaal van de kerk in Chaam. De ingang vind je links van de kerk achter het hek.

Moet ik na afloop van deze bijeenkomst al zeker weten of ik mee doe?
Nee, dat hoeft niet. Je mag er nog een paar maanden over nadenken. Voor de eerste vormsel bijeenkomst in september stuur je ons een mail zodat we weten dat je er bij bent.
Bij de bijeenkomst in september neem je het volledig ingevulde inschrijfformulier mee.

Wat doe ik als ik op 14 juni of 21 juni niet aanwezig kan zijn?
Als je uit Alphen, Gilze of Riel komt stuur een mail naar vormselclusteragr@gmail.com.
Als je uit Baarle Nassau, Chaam of Ulicoten komt stuur je een mail naar vormselclusterbcu@gmail.com.
Je ouders krijgen de informatie via mail toegestuurd.

Volg je de route van het bijzonder onderwijs of op een school in België, dan ben je ook van harte welkom om naar één van deze avonden te komen.

Graag tot ziens op 14 of 21 juni!

Werkgroep Vormsel

  

 

De 100ste verjaardag van mgr. Ernst
Omringd door zusters franciscanessen vierde Mgr. Ernst op zaterdag 8 april zijn honderste verjaardag. Vanwege de hoge leeftijd van de oud-bisschop van Breda was het een viering in besloten kring in de kapel van het klooster Maria Mater Dei. Mgr. Ernst woont al 23 jaar in het klooster. Mgr. Liesen was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Hij preekte over de lezingen …

(Foto: Ramon Mangold )

 

 

 

HUISPAASKAARSEN


Als u een huispaaskaars wil bestellen kunt u dat doen op de bestellijst achter in de kerk.

 

 

VASTENACTIE 2017 EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR

Dit jaar staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne.
San Salvador in het algemeen-en de wijken Apona en Mejicanos in het bijzonder
gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de "mara's".
Zij hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in "hun"wijken volledig.
Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt verminkt of vermoord. De bendes werven leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor "respect", voor geld en mooie spullen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber.
Gelukkig zijn overal mensen van goede wil, mensen met een gouden hart.
De zusters van de Beschermengel (Angel de la Guarda) hebben een jeugdhuis opgericht.
Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is. Kinderen kunnen hier dus veilig komen om te spelen en om lessen te volgen. Het zijn" eilanden van hoop" voor veel kinderen.
De zusters willen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes.
Vastenactie wil deze zusters graag steunen.

 .

 

 

 

 

 

Interview met pastoor Demmers 1 jaar in de regio Alphen Gilze

Op de vraag hoe was de overgang van uw vorige parochie naar de regio Alphen-Gilze en heeft het onthaal hier de pijn van het vertrek uit de vorige parochie wat kunnen verzachten, geeft pastoor Demmers aan dat de wijze van kennismaking en het ontvangst in alle parochies hem al snel een thuisgevoel gaf. Er was van Bisschop Liesen een dringend verzoek gekomen om leiding te gaan geven aan de 6 parochies van de regio. Maar, om na 6 jaar afscheid te moeten nemen van een "kleinere" parochie waar je een goede band opgebouwd hebt met de mensen en de overstap te maken, weer te verhuizen naar een regio van 6 parochies met ieder hun eigen kerk en identiteit, een andere omgeving, nieuwe mensen en vrijwilligers is een grote stap. Maar na een jaar kijkt pastoor Demmers met tevredenheid terug op deze beslissing en heeft hij het naar zijn zin in onze regio.
Ook geeft de pastoor aan snel goede aard gekregen te hebben in zijn huis in Alphen mede door de kleine dingen zoals een bloemetje met een welkomstgroet van een buurvrouw. Fijn was ook, meteen in de regio te kunnen komen wonen, zodat de afstand tot de dorpen beperkt bleef. Echte Alphenaar wordt je niet zomaar maar het is er fijn wonen.

Onze volgende vraag was hoe zwaar is het om leiding te geven, aan besturen van 6 parochies, het verschil tussen de dorpen, rivaliteit en het voorgaan in gebed en geloof.
Pastoor Demmers geeft aan dat het niet altijd meevalt om de aandacht goed te verdelen tussen de parochies en dat dit soms wel een spanningsveld oproept maar dat er samen met het team geprobeerd wordt om een eerlijke verdeling te maken in de diensten per parochie, hierbij ook rekening houdend met wat jezelf aan kunt en het eigen welzijn in het oog te houden.
Soms lijkt het dat je in de ene parochie meer aanwezig bent dan in de andere maar dit kan komen door bijzondere diensten waar je als pastoor als voorganger aanwezig moet zijn, dit wordt in andere periodes weer recht getrokken.
Fijn vind hij het, om een team om zich heen te hebben waardoor de taken verdeeld kunnen worden, en te werken met de vele vrijwilligers in de parochies die vele taken op zich nemen waardoor de pastorale zorg, die toch eigenlijk de hoofdtaak is niet al te veel in het gedrang komt.
Het priesterschap geeft hem ook na 33 jaar nog heel veel voldoening, de pastorale zorg aan de parochianen, de huisbezoeken en gesprekken met de mensen zeker op belangrijke momenten in het leven hebben zijn grote aandacht maar dit vergt wel een tijdsbewaking om dit goed te kunnen doen in zo'n groot werkgebied. Ook het optrekken met de vele vrijwilligers geeft veel voldoening.

De toekomst van de parochies, hoe kijkt u daar naar. We realiseren ons allemaal wel dat kapelaan van Velthoven op een gegeven moment het verzoek krijgt om in een andere parochie zijn werk voort te gaan zetten. Als je kijkt naar het aantal priesters en priesterwijdingen weten we allen dat er dan niet zo maar weer een priester bijkomt voor de regio. Als er maar een priester is hoe vaak kan er dan nog een eucharistie gedaan worden, is dat 1 keer in de 2 of 3 weken en met minder teamleden hoeveel woord- en communiediensten kunnen er dan nog gedaan worden, het zijn allemaal zorgen. Hoe ga je dan een eerlijke verdeling maken, wat voor mogelijkheden zijn er om de geloofsgemeenschap bij elkaar te houden. Ook het ouder worden van de pastorale beroepskrachten en de vrijwilligers het zijn allemaal dingen die meespelen in het geheel, het zal ook gevolgen hebben voor het werk, hoe de verdeling er dan uit gaat zien, dit geeft wel zorgen.
Dan is er ook nog de financiële kant, de onderhoudskosten van een gebouw, moet je het hele kapitaal daaraan besteden of besteed je het aan andere zaken, hoe lang kunnen we het nog volhouden, wat voor alternatieven zijn er. De vraag die aan de gemeenschap gesteld moet worden is, wat is de kerk me waard. Maar de kerk is niet alleen het gebouw maar het zijn de mensen die de kerk vormen. Belangrijk is dat er mensen zijn die zich betrokken blijven voelen bij de kerk, dat het een gebeuren is van samen kerk zijn en als dit maar op een goede manier gebeurt kunnen we veel.

Hoe kun je de kerk vitaler maken wie neemt die uitdaging aan, wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden het zal ook aan de parochianen gevraagd moeten worden, kortom er is nog wel wat werk te doen.
Verder geeft pastoor Demmers ook aan dat we als regio de laatste zijn in het bisdom met 6 zelfstandige parochies, dit roept ook weer vragen op hoe we dit ook op bestuurlijk niveau rond kunnen blijven breien. Zou een regionaal bestuur met 6 delen een optie zijn, hoe kunnen de parochies dan de eigenheid behouden in het grotere geheel?

Het jongerenpastoraat, wat door de kapelaan opgezet is, krijgt veel aandacht maar staat nog in de kinderschoenen. Het pastoraat jonge gezinnen is een belangrijk speerpunt. Het zou ook fijn zijn als er verjonging kwam in de vrijwilligersgroep. Maar ook dat is moeilijk, mensen hebben het druk met hun werk en gezin en hun vrije tijd nodig om die te besteden aan dit gezin.
Er zijn heel wat onderwerpen aan de orde gekomen in ons gesprek met pastoor Demmers waar we geen van allen de antwoorden op weten. Wel is het fijn te horen dat hij zich hier bij ons in de regio thuis voelt. We vragen nog een laatste opmerking aan hem en die krijgen we.
Hij spreekt de hoop uit dat deze benoeming de laatste was. Wij wensen hem een goede gezondheid toe en hopen dat hij nog lang als pastoor in onze regio mag werken.

Namens de regio
Jeanne en Jeannette

 

 

 

 

AFTRAP JONGERENGROEP
Zondag 25 september jongstleden ging in een feestelijke eucharistieviering te Riel de jongerengroep van het parochiële samenwerkingsverband Alphen-Gilze van start. Tijdens de viering welke ook in het teken stond van de afsluiting van de vredesweek gaf kapelaan Jochem van Velthoven het startsein van de jongerengroep waar reeds enkele maanden aan was 'gewerkt'. De viering werd door het jongerenkoor Baarle-Nassau geweldig goed opgeluisterd met prachtige liederen.
De jongerengroep is bedoeld voor jongeren uit en rond de dorpen; Riel, Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Alphen en Gilze. De jongerengroep is opgezet vanuit de zes parochies van de regio. Het is een katholieke groep, ook in de zin van algemeen en universeel, dus iedereen van goede wil is van harte welkom!
De groep zal bijeenkomsten houden waarin we kunnen spreken over wat ons bezig houdt in het leven. We verbinden ons leven met het geloof, wat we samen delen en vieren! We willen graag samen de vreugde van ons geloof vieren met bijeenkomsten en activiteiten voor en door jongeren. Graag horen wij van jullie waar interesses liggen, zodat we een uitnodigend, gevarieerd en inspirerend jaarprogramma kunnen aanbieden.
Tot slot: voor eenieder die geïnteresseerd is, neem contact op met kapelaanvanvelthoven@gmail.com. Hopelijk mogen wij jou binnenkort verwelkomen bij een van onze bijeenkomsten!
Tot ziens,
Jongerengroep ………. (naar een goede naam zijn we nog op zoek

 


 


KINDERACTIVITEIT BERNARDUS-OCTAAF

vrijdag 16 september


foto's Bernardusoctaaf onder poster

 

Bernardus werd geboren in het jaar 1090 in het Franse Fontaine-lès-Dijon en stierf op 20 augustus 1153 in het eveneens Franse Clairvaux.

Leidraad in het leven van de heilige Bernardus van Clairvaux was dat bidden en werken, ora et labora, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat ideaal gaf hij vorm in de kloosterorde van de cisterciënzers, die hun abdijen vaak in laaggelegen gebieden en op arme grond bouwden. Met veel inzet cultiveerden de monniken het land en verspreidden het geloof door kerken te bouwen in de agrarische nederzettingen die ontstonden.

opening zaterdag 20 augustus

foto's gemaakt door Anton Smeekens ( oud inwoner van Ulicoten)

foto's gemaakt door Marian Jacobs

 

ZONDAG 21 AUGUSTUS

foto's gemaakt door Ria Janssen uit Chaam

 

 

 

MAANDAG 22 AUGUSTUS

foto's gemaakt door Marian Jacobs

DINSDAG 23 AUGUSTUS kruisweg kapel

Avond

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

Bernarduskoor en parochianen parochianen van de Vijf Heiligen Parochie (regio Made)

kwamen met de bus naar Ulicoten

 

vrijdag 26 augustus

 

 

zaterdag 27 augustus

 

Communie thuis
Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen.
Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.
Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo'n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.
Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

Informatie-bijeenkomsten H. Vormsel 2017
Helaas hebben we alle eerder geplande informatie-bijeenkomsten voor de zomervakantie moeten afzeggen vanwege onvoorziene omstandigheden. Na de zomervakantie hebben we twee nieuwe bijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn kinderen uit groep 8 en hun ouders van harte welkom op:
Cluster Alphen, Gilze of Riel:
op 7 september om 19.30 uur in de aula van Willibrordusschool te Alphen.

Cluster Baarle Nassau, Chaam en Ulicoten:
op 8 september om 19.30 uur in de aula van katholieke basisschool De Akkerwinde te Baarle Nassau.

Tijdens deze avonden worden jullie uitgebreid geïnformeerd over de voorbereiding en wat het sacrament van het H. Vormsel inhoudt. Hierna vindt de definitieve inschrijving plaats door het officiële aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen.
Volg je de route van het bijzonder onderwijs of zit je op een openbare school of op een school in België, dan ben je ook van harte welkom op één van deze avonden te komen.

Graag even per mail aanmelden via p.vermeulendekker@gmail.com. De volgende gegevens zijn van belang: naam, adres, woonplaats en een telefoonnummer.


Een heel fijne zomervakantie en tot ziens in september!
Pauline Vermeulen - Dekker, pastoraal werkster


Op zondag 10 Juli vierde Pater Fons Geerts zijn 60 jarig priesterjubileum.
Hij had te kennen gegeven dit graag in Ulicoten te doen.

Pater Fons Geerts was de Hoofdcelebrant, geassisteerd door de diakens G. Fennema en J. Smies.
Het parochiekoor heeft de viering opgeluisterd.
Na afloop van de viering was er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren tijdens de receptie
achter in de kerk, terwijl men kon genieten van een kopje koffie/thee aangeboden
door het parochiebestuur.


Het parochiebestuur.


 

 

Pastoor Demmers heeft op een gepaste ,
waardige manier stoffelijke resten herbegraven. In het bijzijn van enkele parochianen.
De resten waren nog gevonden aan de voorkant van de kerk , bij het afbreken van de " pinkapel". (Ulicoten)
En hebben nu weer een mooie rustplaats gekregen.

 


Vreugdevolle viering 75-jarig priesterjubileum bisschop Ernst

( foto R. Mangold )

Dinsdag 7 juni was voor het bisdom Breda een vreugdevolle dag. Op die dag vierde het bisdom met een plechtige eucharistieviering dat emeritus-bisschop Ernst 75 jaar geleden uit handen van bisschop P. Hopmans de priesterwijding ontving.

De jubileumviering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda, de vroegere parochiekerk van bisschop Ernst. In deze kerk heeft hij zijn eerste heilige Mis opgedragen. In de drukbezochte eucharistieviering was bisschop Liesen de hoofdcelebrant. Bisschop Ernst was als concelebrant bij de viering aanwezig. Naast bisschop Ernst concelebreerden onder anderen mgr. Van den Hende, emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal H. Lommers en de bisschoppelijk vicarissen Paul Verbeek en Wiel Wiertz. Diaken Vincent de Haas verleende liturgische assistentie. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgisch gezangen.

( foto R. Mangold )

Opnieuw ‘kapelaan’
Namens bisschop Ernst sprak zijn nicht, Klaar Spierdijk, een dankwoord uit. Bisschop Ernst riep in herinnering hoe hij 75 jaar geleden met Willem van der Riet (emeritus-pastoor van Vlissingen, ook hij viert zijn 75-jarig priesterjubileum) tot priester werd gewijd. Hij had zich voorbereid op een leven als kapelaan en pastoor maar het liep anders. Na 2 jaar kapelaan geweest te zijn in de H. Petrusparochie te Leur werd hij geroepen tot een breed terrein van studieuze, leidinggevende en bestuurlijke taken. Tot tweemaal toe, in 1947 en in 1967, werd zijn leven bepaald doordat iemand voortijdig overleed. In 1967 werd hij bisschop van Breda.

Over zijn huidige levensperiode zei hij: “Toen ik mijn functies wegens leeftijd moest beëindigen, heb ik meegemaakt dat ik bij een heldere geest mijn lichamelijke werkkracht definitief ging verliezen. Ik leidde er uit af, mijn taak wordt nu: in mijn eigen leven instaan voor wat ik in de functies heb gezocht. Nu ik dit meemaak, zeg ik: “Toch opnieuw kapelaan, verborgen aanwezige. Zonder dat dit tot uitdrukking komt temidden van de anderen die geloven. De beelden die ik bij mij draag uit mijn functietijd als kapelaan spreken de relatie uit, waaruit wij leven. Het is een leven uit dankbaarheid.” Onder een luid applaus verliet hij de kerk.

 

 

Presentatiedienst Communicanten zondag 28 februari

voorgegaan door kapelaan van Velthoven en pastoraal werkster Pauline Vermeulen

Onderste rij van links naar rechts:
Renske Hafmans, Bram v. Beijsterveldt, Dieuwke Jansens, Tara Marinus

Bovenste rij van links naar rechts.
Milan Adams, Joep v. Beijsterveldt, Nina Schellekens, Tim Verheyen, Lieke Jansens

Dit zijn de E.C in Ulicoten op 15 Mei om 11 uur.

 
 

 

 

Bij de Bernarduskapel is een gedenkteken op het herinneringsveldje geplaatst.

Een plekje voor onze dierbaren, hier uitgestrooid.

 

 

 

 

Deze schitterende afbeelding van Bernardus in de kerk van Riquewihr in de Elzas is gemaakt door een Baarlese parochiaan tijdens zijn vakantie.

Onze hartelijke dank !