Parochie berichten   

 

 

Bij actueel vindt u het laatste nieuws !

FOTO'S WEBSITE

Voor plaatsing van foto's of tekst op deze website kunt u contact opnemen met Annie Koks

tel.nr. 5199446 of e-mail: info@autobedrijf-wkoks.nl

PAROCHIE SECRETARIAAT

Ons parochiesecretariaat in de sacristie is elke maandagochtend open van 9.15 tot 10.30 uur.

Telefonisch bereikbaar 013-5199220

 

 

 

    ZONDAG 16 JULI T/M ZONDAG 23 JULI 2017
 

ZONDAG 16 JULI EUCHARISTIEVIERING
9.30 UUR Jgt. Janus Geerts
Jgt. Toon van Sas
Jgt. Jan Verheijen
Tot zekere intentie
Overleden familie van den Ackerveken Aarts
Marie v/d Ackerveken (verjaardag)
Franciscus Laureijssen
Ouders de Graaf Schoenmakers
Nico Josten en overleden familie
Wies Verhoeven

ZONDAG 16 JULI EUCHARISTIEVIERING
9.30 UUR Jgt. Maria Josepha Geerts Kennes en
Overleden familie Geerts Kennes
Catherina Nguyen thi thanh My
Jaan en To van den Brandt Braspenning
Jan van den Brandt
Overleden ouders Verhoeven Tielemans
Overleden ouders Bink Oomen en Dion


Ons parochiesecretariaat in de "Sacristie" is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur. telefoon 5199220.

Misintentie   10,50 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409.

WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl

 

 

Pastoraal team regio Alphen

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl


Pastor J. van Velthoven, tel. 0161- 233 743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.comDiaken G. Fennema, tel. 06-30948209
email: gfennema@kpnmail.nl


Diaken J. Smies, tel. 013-5144174
email: diakenjsmies@home.nl


Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259
email: p.vermeulendekker@gmail.com


Voor plaatsing van foto's of tekst op deze website kunt u contact opnemen met Annie Koks

tel.nr. 5199446 of e-mail: info@autobedrijf-wkoks.nl

 

 

 

ACTIE KERKBALANS/PAROCHIEBIJDRAGE

In de maand januari wordt traditiegetrouw door alle kerken in Nederland de Actie Kerkbalans gehouden met dit jaar als thema:

"Een kerk is van blijvende waarde"
Een kerk is meer dan een gebouw. Het is een geloofsruimte waar we bij elkaar komen om te bidden, te zingen en om de sacramenten te ontvangen. Rondom het kerkgebouw vormen wij samen een kerk doordat wij als geloofsgemeenschap vreugde en verdriet met elkaar delen. Zo mag ook iedereen zich in onze kerk welkom weten. Het is goed dat er een plaats is in ons dorp, waar mensen bij lief en leed bij elkaar kunnen komen, dat is van blijvende waarde voor onze Ulicotense gemeenschap. Maar dat kan alleen zo blijven als we dit samen in stand houden. Daarom vragen wij ieder jaar u om een financiële bijdrage waarmee u bijdraagt aan de voortgang van het werk in uw eigen parochie.
In ons dorp beschikken wij over een mooi kerkgebouw en een mooie kapel. Deze gebouwen vragen om onderhoud, willen we ze ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Maar ook de pastores en de zorg voor de parochianen kosten geld. Bovendien hebben we fors moeten investeren in de noodzakelijke onderhoud van het dak van onze kerk

Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. Daarmee kunnen we het ook voor de toekomst mogelijk maken dat onze parochie zich kan blijven inzetten voor het wel en wee van iedereen in onze Ulicotense gemeenschap. Gelukkig kan onze parochie rekenen op vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. Maar toch blijft er veel geld nodig.

Steun onze parochie !

In Ulicoten doen wij niet mee met de landelijke actie Kerkbalans. Uw bijdrage wordt automatisch overgeschreven in de maand juni. Wanneer er geen sprake is van automatische betaling, kunt u jaarlijks uw bijdrage storten op rekeningnummer NL13RABO0152301267 t.n.v. H.Bernardusparochie Ulicoten.
Parochiebijdrage 2015   112,00 per jaar of   9,33 per maand per gezin.

Kijkend naar de hoogte van het adviesbedrag van het bisdom voor 2015 (  115,00 )en de harmonisatie van de parochiebijdrage met andere parochies in de regio,

zien wij ons hiertoe genoodzaakt.

De overige tarieven voor 2015 (naar de richtlijnen van het bisdom van Breda) worden dit jaar niet verhoogd.


Misintentie   10,50

Huwelijks-/uitvaardienst   575,00

Dienst crematorium   383,00

Jubileumdienst   289,00

Grafrecht 20 jaar enkel graf + delven   966,00

Grafrecht 20 jaar dubbel graf + delven   1.190,00

Verlenging grafrecht 10 jaar enkel graf   503,00

Verlenging grafrecht 10 jaar dubbel graf   625,00

Urnengrafrecht 20 jaar + delven   614,00

Urnenmuur 20 jaar   384,00

 

Als u parochiebijdrage betaalt en u hebt een bijzondere viering, wordt uw bijdrage van de laatste vijf jaar verrekend. Betaalde u die vijf jaar het basisbedrag, dan is een viering gratis. Wanneer u een lager bedrag betaalt dan de vastgestelde basisbijdrage, wordt deze naar verhouding verrekend op het te betalen bedrag.

Parochiebestuur.

Wij vertrouwen op uw steun !

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anny van Gorp.

e-mail a.v.gorp@aght.nl of tel.nr. 013-5199636