Bernardusparochie Ulicoten 


Pastoor
Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Kapelaan J. van Velthoven, tel. 0161 233 743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com


Parochiesecretariaat
Pastorie
Dorpsstraat 44
5113TE Ulicoten
tel. 013-5199220
voor een email-bericht klik hier