Werkgroep & Koren Bernardusparochie Ulicoten


   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen


 

Avondwake


Aan de vooravond van een uitvaart is het bij ons in de parochie mogelijk een avondwake te houden voor de overledene. De avondwake wordt verzorgd door twee (soms drie) mensen, al dan niet in samenwerking met de betreffende familie. De familie wordt benaderd en in de gelegenheid gesteld zelf teksten mee uit te kiezen en evt. ook mee voor te lezen. In ons avondwake-boekje staan drie verschillende avondwakes, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Als men liever een eigen boekje maakt kan dat natuurlijk ook. Zo proberen we steeds tot een zinvolle avondwake te komen, waarbij we samen biddend en zingend ons voorbereiden op het komende afscheid van de overledene.Verder is er in onze kerk achter in de Mariakapel de mogelijkheid de overledene op te baren, zodat iedereen in de gelegenheid is tot het brengen van een laatste groet aansluitend op de avondwake.

Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Chaamseweg-Hazenberg 2/d

Tel. 5199522

e-mail : jvanderkaa.swolfs@gmail.com

 

Bernardus


Onze groep organiseert jaarlijks het Bernardusoctaaf van 20 t/m 27 augustus. Deze traditie is in 1995 hervat door onze pastoor Maickel Prasing, nadat de Heemkunde-kring de Bernardusprocessie weer nieuw leven had ingeblazen. Elke dag is er een viering, waarbij we proberen verschillende koren de dienst op te laten luisteren, zowel uit ónze parochie als uit de parochies uit de nabije omgeving. Op 20 augustus houden we meestal(afhankelijk van de weersomstandigheden)een voettocht naar de Bernardus kapel.De aanvang van de viering is in onze H.Bernarduskerk. Elk jaar is er ook een activiteit voor de kinderen in samenwerking met de Bernardusschool.

Contactpersoon: Annie Koks,
Chaamseweg-Hazenberg 2

Tel. 5199446

e-mail info@autobedrijf-wkoks.nl

 

 

Bernarduskapel


Een stukje Belgisch grondgebied van de gemeenschap Ulicoten. De plaats waar van 1654-1797 de schuilkerk stond. In 1945 is dit monumentje gebouwd .Door zijn stijl eenvoud en de omgeving dwingt het elke bezoeker tot nadenken en bezinning. De familie Meeuwesen zorgt al vele jaren voor onderhoud van de kapel de bloemen en de kaarsen. En tegen Bernardus wordt alles met hulp van vrijwilligers netjes bijgewerkt. Er komen veel bezoekers zowel van Ulicoten als daarbuiten. Het is een plaats waar u kunt genieten van rust en stilte. De Bernarduskapel staat in de Bosstraat, en wordt met een Bernarduswegwijzer aangegeven vanaf hoek Molenstraat-Meerleseweg.

Contactpersoon: Frans Vriens
Dorpsstraat 52

Tel. 5199270

e-mail frans.vriens@gmail.com

Diakonie


De werkgroep diakonie wordt gevormd door mensen uit de vijf parochies van onze regio, (o.a. vanuit de caritasbesturen). Bij onze regio horen Baarle-Nassau Chaam Alphen Riel en Ulicoten. De leden van de werkgroep komen een maal per maand bij elkaar. De doelstelling van de werkgroep is "dienst aan de samenleving", met name aan mensen aan de rand van de samenleving of mensen die in nood verkeren, zowel in onze eigen omgeving alsook in de derde wereld. Dit alles proberen we "handen en voeten" te geven in onze parochies. Momenteel doen we dat door vier activiteiten:

Contactpersoon:


 

Kerkhof onderhoud


De onderhoudsbeurten op ons kerkhof worden 5 à 6 keer per jaar door leden van de Bond Van Ouderen verzorgd. De grafmonumenten worden door de familie onderhouden.

Contactpersoon: Peter Dirven, Haldijk 6, 5113 BW Ulicoten

Tel. 5199630 e-mail: p.dirven@planet.nl

Kerk schoonmaken


Wie houdt onze kerk zo schoon?
Dat doen de dames van de KVO gewoon.
Nou, zo gewoon is dat niet.
Als je ze eens in de zes weken bezig ziet.
Wordt er toch flink geboend, gesopt en gevegen.
En ondertussen vragen ze de zegen.
Enkele dames kloppen de loper.
Weer anderen poetsen het koper.
Ons is vroeger geleerd.
Misschien zeg ik het wel verkeerd.
Dat werken ook bidden is.
Daar hoef je niet per se voor naar de H.Mis

Eens in de drie jaar wordt jullie inspanning.
Beloond met een fijne avond ontspanning.
Gezellig met koffie, hapje, 'n drankje en taart .
Want jullie hulp is ons heel wat waard.
Dames stel u beschikbaar.
'T zijn maar drie uurtjes in het jaar.
Vele handen maken licht werk.
In en voor onze kerk.

Contactpersoon: Dina Verheijen v.d. Brandt,
Chaamseweg-Hazenberg 24

Tel. 5199418.

e-mail verhe191@planet.nl

Kerkversiering


Onze groep bestaat uit vijf personen. Om de beurt verzorgen we in het weekend de bloemen in onze kerk. Met Pasen, Pinksteren, advent en met Kerstmis wordt er ook soms symbolisch gewerkt.We houden rekening mer de liturgische kleuren.We proberen met de tijd van het seizoen mee te gaan en gebruiken in de zomer veel bloemen uit de tuin. Bij feestdagen en bijzondere gelegenheden versieren we met z'n tweeën. Als je graag met bloemen werkt is het een mooie hobby. Als u bij bijzondere vieringen vragen hebt aangaande de versiering kunt u altijd contact opnemen met:

contactpersoon: Annie Verheijen,
Kloosterstraat 4

Tel. 5199252

 

Parochieblad


Het parochieblad verschijnt drie keer per jaar; met Kerstmis, Pasen en Bernardus. Het blad wordt door een vaste groep vrijwilligers huis aan huis bezorgd.

Contactpersoon: Anny van Gorp
Dorpsstraat 91

Tel. 013-5199636

e-mail a.v.gorp@aght.nl

Ziekenbezoek


De leden van de werkgroep ziekenbezoek brengen namens de parochie en de Zonnebloem regelmatig een bezoek aan zieken, ouderen en anderen die hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Daarnaast brengen de ziekenbezoek (st)ers - in overleg met de pastor of pastoor- ook bezoek aan hen die door overlijden hun partner hebben verloren.
Wanneer u graag bezoek ontvangt kunt u contact opnemen met

Contactpersoon: Marja Kusters
Beekdal 1

Tel. 5199409

e-mail marjakusters@hetnet.nl

 

Misdienaars / Acolieten

Als je je eerste communie hebt gedaan kun je misdienaar worden. Misdienen is leuk om te doen: je mag van alles extra' s doen, bijvoorbeeld:

De misdienaars/acolieten worden ingepland. Ook als je op de middelbare school zit kun je blijven meehelpen als acoliet.

Contactpersoon: Peter Dirven
Haldijk 6

Tel. 5199630

e-mail p.dirven@planet.nl

Kostergroep
Enkele mensen verrichten op toerbeurt hun kostersdiensten bij alles wat er in ons kerkgebouw te doen is.

Contactpersoon: Mieke Vriens,
Dorpsstraat 52

Tel. 5199270

e-mail mieke.vriens@gmail.com

 

LECTOREN

Taak van de lectoren is het verzorgen van de schriftlezingen tijdens de vieringen. Ze helpen mee met het uitreiken van de H. Communie.
Wij doen dit ombeurten volgens een rooster. Momenteel zijn er 5 lectoren.

Contactpersoon: Anita Geerts

Kloosterstraat 12

Tel. 5199279

Koren


 

 

 

 

 

 

 

Parochiekoor Ulicoten

Het koor van de Bernardusparochie bestaat al sinds mensenheugenis. Zonder het precies te weten gaan we er vanuit dat het koor meer dan honderd jaar bestaat. Het doel van onze vereniging is het muzikaal verzorgen van liturgische diensten. De vereniging heeft 13 leden en 2 rustende leden, en maken deel uit van de koorkring Gilze. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor, maar vanaf beginjaren 70 is het een gemengd koor waarvan de dames de meerderheid vormen. De dinsdagavond is al tientallen jaren de vaste repetitieavond. Iedere week wordt er ter voorbereiding van de zondag geoefend en daarnaast worden er nieuwe liederen ingestudeerd voor de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Bernardusfeest. Verder verzorgt het koor meestal de viering bij blijde en droeve gebeurtenissen.

Het koor staat onder leiding van organist/dirigent Danny PaIs, terwijl we soms een keer à capella zingen. Meer dan vroeger wordt er Nederlands gezongen, maar éénmaal per maand zingen wij toch nog het Gregoriaans of Latijn, om de traditie levendig te houden. Ieder jaar rond 22 november houden wij een bijeenkomst om St.Cecilia te "vieren". Ook gaan we regelmatig een keer elders zingen op verzoek of op eigen initiatief van het koor.

Iedereen die belangstelling heeft om mee te zingen nodigen wij uit om eens kennis te maken met ons koor. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen met plezier kan zingen. Wij repeteren dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitieavond, of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Chaamseweg-Hazenberg 2 D

Tel. 5199522

e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com

 

Het bestuur wordt gevormd door:


Jacqueline van der Kaa: voorzitster en secretaresse, 013-5199522, jvanderkaa.swolfs@gmail.com
José Beerens: vice-voorzitster, 013-5199085, cembeerens@hetnet.nl
Wim Kusters: penningmeester, 013-5199409, marjakusters@hetnet.nl

 

 

Young Voices


Ons koor is ontstaan als een Jongerenkoor in 1984, voortvloeiend uit een project voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar,( "Op blote voeten"). Na verloop van tijd is de naam veranderd in "Young Voices" omdat de leeftijd van de leden niet meer tussen 12 en 16 jaar bleef. De huidige leeftijden variëren van 12 tot 50 jaar.
We zingen onder leiding van Hans Bervoets uit Ulicoten en hebben een eigen band : 2 gitaren, 1 basgitaar, 1 keyboard, 1 drumstel, 1 blaasinstrument. Onze zangers zijn als volgt verdeeld: 2 bassen, 5 tenoren, 8 alten en 10 sopranen. De repetities zijn op vrijdag avond van half 8 tot half 10 uur.

Ons repertoire bestaat vooral uit eigentijdse muziek die door Hans Bervoets voor ons koor gearrangeerd wordt, en is voornamelijk Engelstalig. Eén maal per maand zingen we op Zaterdagavond een eucharistie in de Ulicotense kerk waarvan enkele door ons zelfverzorgde themavieringen zijn.
Door Amarant in Rijsbergen en Tilburg, als ook door de Blauwe Kamer in Breda, worden we elk jaar uitgenodigd om in een kerkelijke dienst te zingen. De bewoners van deze instellingen genieten echt van de muziek. Er is hier na het zingen altijd gelegenheid om samen met hen koffie of thee te drinken, heel gezellig!!!.
Ook met de kerkelijke feestdagen zijn we van de partij om muzikaal aanwezig te zijn. Het is wel ons streven om niet altijd in kerkelijke sferen te zingen en daarom vinden we het leuk als we door andere koren voor een concert uitgenodigd worden en/of om zelf eens een concert te organiseren. Dit gebeurt dan ook gemiddeld eenmaal per jaar.

Naast het zingen houden we elk jaar een eindejaarsactie om onze financiële positie wat te verbeteren. Om de groepssfeer één, gezellig en hecht te houden wordt er door een feestcommissie meerdere malen per jaar iets georganiseerd: vb. daguitstap, spelnamiddag met barbecue e.d. Ondanks de leeftijdsverschillen vormen we een eenheid die samen zingt, van muziek geniet en ook samen leuke dingen onderneemt.

Contactpersoon: Monique Geerts

Schuttershoefweg 6, 4861 PV CHAAM

Tel. 06-52208969.

Cantor


Een cantor ondersteunt de volkszang tijdens een viering. Door voor de microfoon de liedjes in te zetten en voor te zingen, kunnen de mensen gemakkelijker meezingen.

Contactpersoon:Jacqueline van der Kaa,
Chaamseweg-Hazenberg 2/d

Tel. 5199522

e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com